REFERANSLARIMIZ
Referenties
CONTACT
Verrijn Stuartweg 26 M
1112 AX DiemenL
info@degroteberg.nl
020 416 70 47
Wetten en regels
Vanaf 1 juli 1993 is het beroepsmatig gebruik van asbest in vrijwel alle gevallen verboden. En met ingang van 1 september 1998 mogen ook particulieren geen asbesthoudende materialen verwerken. Ook hergebruik is dus niet toegestaan. Asbest dat vroeger is gebruikt bij gebouwen en objecten moet afhankelijk van de situatie verwijderd of afgedekt worden. Bij sloop moet het asbest altijd worden verwijderd. In de praktijk zal hierdoor op den duur geen asbest meer in het directe leefmilieu aanwezig zijn.